ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు ప్రభుత్వం ఆసరా……

ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు ప్రభుత్వం ఆసరా……

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనేవి సాధారణ సమాజానికి మరియు ప్రజా ఆస్తులకు విధ్వంసం కలిగించే సంఘటనలు, వాటి తీవ్రత మరియు ప్రభావం కాలక్రమంగా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ విపత్తుల యొక్క అనూహ్య స్థాయి మరియు తీవ్రత కారణంగా, నివారణ, తగ్గించడం మరియు అనుసరణ
Zero Cost Bore wells

Zero Cost Bore wells

-Requirements of farming contain a big list which collectively has to be satisfied to get good yield and production to the farmer in a particular season. Water is the essential